เพนตากอนเล็งยุติการสนับสนุนภารกิจของ CIA

จะเกิดอะไรหากความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (DoD) และสำนักข่าวกรองกลาง (CIA) มีมานานหลายทศวรรษ ที่เจ้าหน้าที่ของเพนตากอนจะคอยที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานสายลับอย่าง CIA โดยแผนงานจะมุ่งเน้นความสำคัญไปที่จีนกับรัสเซียมากกว่าก่อการร้ายในตะวันออกกลางเหมือนเช่นในอดีต

สำนักข่าวเอบีซีรายงานว่ากระทรวงฯ จะพิจารณา ความเป็นไปได้ของการสิ้นสุดการสนับสนุนหลักของทหารเพนตากอนให้กับซีไอเอซึ่งจะมีผลในวันที่ 5 มกราคม 2021 โดยนายคริสโตเฟอร์ มิลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการซีไอ เอจีน่า แฮสเพล ถึงการพิจารณาแผนงานใหม่ ซึ่งเพนตากอนต้องการสนับสนุนงานของ CIA ที่เกี่ยวข้องกับจีนและรัสเซียเป็นหลักมากกว่าก่อการร้าย ซึ่งสวนทางกับแผนในอดีต การเปิดเผยในครั้งนี้ยังไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะส่งผลต่อการดำเนินงานทั่วโลกของ CIA อย่างไร

ปัจจุบันเพนตากอนให้การสนับสนุน CIA ในหลายวิธีซึ่งมักจะรวมถึงการส่งกำลังบำรุงการขนส่งทางอากาศและการอพยพทางการแพทย์และท้ายที่สุดก็ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังสำหรับปฏิบัติการข่าวกรองให้กับ CIA  นอกจากนี้แม้ว่าหน่วยงานสายลับจะมีศูนย์พิเศษ (SAC) อิสระของตัวเองที่คอยช่วยเหลือสมาชิกบริการสำหรับภารกิจลับและทหาร แต่ศูนย์ก็ยังคงอาศัยเพนตากอนเพื่อให้การสนับสนุนมากขึ้น ทั้งนี้แล้วที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทหารของเพนตากอนต้องย้ายไปสังกัด  CIA ก็มีอีกบางส่วน

การเปลี่ยนแผนในครั้งนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ CIA  ทั้งนี้อาจทำให้ CIA จะต้องเพิ่มบุคลากรและเงินทุนเพื่อชดเชยในส่วนของความช่วยเหลือที่เคยมีจากเพนตากอนเพื่อดำเนินภารกิจสำคัญต่อไป” ทั้งนี้แล้วแผนงานดังกล่าวอาจมีความสอดคล้องกับคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีโดนันด์ ทรัมป์ที่ต้องการให้ถอนทหารออกจากตะวันออกกลาง

https://sputniknews.com/military/202012101081422131-pentagon-considers-halting-support-for-cias-counterterrorism-missions—report/

error: Content is protected !!