องุ่นซินเจียงหวานฉ่ำเพราะภัยแล้ง !!

ซินหัว : ใครว่าภัยแล้งไม่มีประโยชน์ เพราะที่เมือง“ถูหลู่ฟาน” ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของประเทศจีน ได้จัดเทศกาลองุ่นแห่งเส้นทางสายไหม ครั้งที่ 27 โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าที่นี่คือดินแดนองุ่นหวานของจีน โดยมีสัดส่วนในการผลิตองุ่นถึงร้อยละ 52.48 ของปริมาณการผลิตทั่วประเทศประเทศ

ปัจจุบันมีการปลูกองุ่นหลายพันธุ์ เช่น องุ่นเขียว องุ่นไร้เมล็ด องุ่นแดง องุ่นดำ องุ่นพันธุ์ Midnight Beauty รวมแล้วกว่า 550 สายพันธุ์

ถูหลู่ฟานมีฉายาหลากหลาย เช่น “สวนองุ่นของโลก” “ดินแดนองุ่นของจีน” “เมืองแห่งเสียงเพลงและการเต้นรำ” เทศกาลนี้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 1990 มีเป้าหมายเพื่อรำลึกถึงการถือกำเนิดครบรอบ 2,100 ปีของเส้นทางสายไหมในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานกันทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทั้งนี้ องุ่นที่ปลูกที่นี่หวานกว่าที่ใดในทั่วประเทศ เพราะเติบโตในภูมิประเทศที่แห้งแล้ง ไม่มีฝนตก และมีแดดจัด เอื้อต่อการปลูกองุ่นเป็นอย่างมากนั่นเอง

error: Content is protected !!