สหรัฐยกระดับการเฝ้าระวังเขื่อนจีนในแม่น้ำโขง

โครงการเฝ้าติดตามแม่น้ำโขงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯตั้งขึ้นเพื่อทดสอบความอดทนของจีน ที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ชื่อว่า Mekong Dam Monitor โดยสหรัฐอ้างว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับระดับน้ำในเขื่อนหลายสิบแห่งของแม่น้ำโขง ในขณะที่จีนแย้งว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริง

วอชิงตันได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนและยังเกี่ยวข้องกับ Eyes On Earth ซึ่งเป็น บริษัท ของสหรัฐซึ่งการศึกษาเมื่อเดือนเมษายนพบว่าเขื่อนของจีนมีส่วนทำให้เกิดภัยแล้งในภูมิภาค องค์กรอิสระซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ ใช้ดาวเทียมเพื่อติดตามและวิเคราะห์ระดับน้ำ และทิศทางของกระแสน้ำบริเวณเขื่อนทุกแห่งของจีน ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำโขง ศูนย์สังเกตการณ์เขื่อนแม่น้ำโขงของสถาบันวิจัยสติมสัน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จัดทำระบบ “เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด” เกี่ยวกับระดับน้ำของเขื่อนอย่างน้อย 11 แห่ง ซึ่งจีนสร้างขึ้นในแถบลุ่มน้ำโขงตอนบน และเขื่อนทุกแห่งมีลักษณะเป็นขั้นบันได โดยระบุว่าเขื่อนดังกล่าวความซับซ้อนสูงในด้านโครงสร้าง สามารถความสามารถให้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าในมณฑลทางตะวันออกของจีนเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มประเทศซึ่งตั้งอยู่ปลายน้ำ “ไม่ได้รับผลประโยชน์ใด” ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป ที่ผ่านทางเว๊ปไซต์ https://www.stimson.org/project/mekong-dam-monitor

ด้านสถาบันวิศวกรรมพลังงานทดแทนของจีนเพิ่งออกรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วิจารณ์สหรัฐ “ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้” ต่อ “ความสัมพันธ์และความซับซ้อน” ระหว่างระบบการทำงานของเขื่อนในแถบตอนบนของลุ่มน้ำโขง กับทิศทางของกระแสน้ำและระดับน้ำในแถบลุ่มน้ำโขงตอนล่าง โดยมีการอธิบายว่าเขื่อนทั้ง 11 แห่งช่วยเก็บกักน้ำปริมาณมหาศาลในช่วงฤดูมรสุม  เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ตอนล่างประสบกับอุทกภัยและภัยแล้ง พร้อมทั้งยืนกรานปฏิเสธประเด็นว่า จีนลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้กลุ่มประเทศที่อยู่ปลายน้ำประสบกับวิกฤติภัยแล้ง โดยอ้าง “ข้อเท็จจริง” จากอุทกศาสตร์ ว่าปริมาณฝนในปีนั้นน้อยกว่าปกติ เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนและคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ( เอ็มอาร์ซี ) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยกัมพูชา เวียดนาม ลาวและไทย ลงนามร่วมกันเมื่อปลายเดือนต.ค. ที่ผ่านมา ในข้อตกลงว่าด้วยการที่รัฐบาลปักกิ่งจะแบ่งปันข้อมูลทางอุทกศาสตร์และภูมิศาสตร์ “ที่ครอบคลุมและมีความโปร่งใส” ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกเอ็มอาร์ซีซึ่งอยู่ทางตอนล่างของลุ่มน้ำโขง สามารถสังเกตการณ์และวิเคราะห์ระดับน้ำ  อนึ่ง แม่น้ำโขงเป็นทั้งพรมแดนธรรมชาติ และแหล่งทรัพยากรซึ่งเกี่ยวพันกันหลายประเทศ มีความยาวเป็นอันดับ 12 ของโลก โดยแหล่งกำเนิดอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยบริเวณ ที่ราบสูงทิเบต และกระแสน้ำไหลลงใต้เป็นระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ออกจากจีนต่อไปยัง 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว เมียนมา กัมพูชา ไทย และออกสู่ทะเลจีนใต้ที่ปากแม่น้ำในเวียดนาม

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3113785/us-backed-mekong-monitoring-project-set-test-chinas-patience

error: Content is protected !!