จีน-รัสเซีย ร่วมมือขยายข้อตกลงการแจ้งเตือนขีปนาวุธ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนและรัสเซียได้ขยายข้อตกลงความร่วมมือในการแจ้งเตือนด้านขีปนาวุธเพื่อรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ทั่วโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประชุมผ่านวิดีโอคอลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน กล่าวถึงข้อตกลงระหว่างรัสเซียและจีนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของขีปนาวุธและขีปนาวุธอวกาศที่ลงนามไว้ตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งในขณะนี้กำลังจะหมดอายุลง ซึ่งจีนและรัสเซียได้ทำข้อตกลงต่ออายุให้กับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพมาแล้ว ซึ่งทั้ง 2 จะมีการแบ่งปันข้อมูลหากมีการแจ้งเตือนหากมีการยิงขีปนาวุธบริเวณชายแดนรัสเซีย – จีน โดยทั้งสองได้ พัฒนาความร่วมมือทางเทคนิค ทางทหารและทางทหารระหว่างประเทศในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธระหว่างรัสเซียและจีนจะมีส่วนในความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย – แปซิฟิก หลังสหรัฐยกเลิกข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ ′′ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ รัสเซียและจีนจำเป็นต้องป้องกันเหตุ จึงต้องมีการขยายความร่วมมือนี้ไปอีกทศวรรษ เพื่อผลักดันให้เกิดการควบคุมอาวุธระหว่างประเทศอันจะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงของโลก

https://www.globaltimes.cn/content/1210062.shtml

error: Content is protected !!